Kiipeilykeskus K2:n käyttöehdot

Kiipeilyn luonteeseen lajina kuuluu vakavan loukkaantumisen vaara ja jopa kuoleman riski. Varmistu siitä, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot sekä välineet turvalliseen kiipeilyyn. Noudata aina välineistöä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja harjoittele varmistamiseen ja kiipeilyyn liittyviä tekniikoita turvallisissa olosuhteissa.

Kiipeilykeskus K2:n tiloja käytetään aina omalla vastuulla. Kiipeilykeskus K2 ei ole vastuussa asiakkaiden virheellisestä toiminnasta johtuvista onnettomuuksista tai henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta/vahingoittumisesta.

Varmistustesti ja varmistuskortti

Halutessasi varmistaa tiloissamme muita kiipeilijöitä, tulee sinun täyttää rekisteröintilomake, olla yli 14-vuotias ja läpäistä varmistustesti.

Yläköysi-varmistustestin sisältö:

  • Köyden solmiminen valjaisiin
  • Valjaiden pukeminen
  • Kiipeilijän varmistaminen yläköydessä passiivisella varmistusvälineellä (atc tai vastaava)
  • Hyväksytty testi oikeuttaa varmistamaan toista kiipeilijää yläköydessä

 

Lead-varmistustestin sisältö:

  • Liidaajan varmistaminen passiivisella varmistusvälineellä (atc tai vastaava)
  • Lead-kiipeäminen, klippaaminen ja hyppääminen viimeisimmän jatkon varaan
  • Hyväksytty testi oikeuttaa liidaamaan ja varmistamaan liidaajaa
  • Edellä mainitut taidot tulee testin suorittajalla olla etukäteen hallussa ja niitä ei opetella/opeteta tiloissamme kurssien ulkopuolella. Varmistustestien sisällöstä laajemmin tietoa henkilökunnalta.

 

Läpäistyäsi testin myönnämme sinulle kansallisen varmistuskortin, joka tulee roikkua valjaissa näkyvillä kiipeilyhallissa ollessasi. Kortti antaa haltijalleen oikeuden itsenäisesti varmistaa tiloissamme toista kiipeilijää ilman ohjaajan läsnäoloa.

Kortin haltija voi tuoda tiloihin kokemattomia kiipeilijöitä ja varmistaa heitä. Näiltä kiipeilijöiltä ei tällöin vaadita perustaitoja, vaan kortin haltija vastaa heidän turvallisuudestaan varmistaessaan heitä. Kiipeilykurssin (alkeiskurssi, liidikurssi) käyneet henkilöt voivat varmistaa kokemattomia kiipeilijöitä myös harjoituskuukautensa aikana. Tällöin kurssin käynyt henkilö on vastuussa tiloihin tuomistaan kiipeilijöistä ja heidän turvallisuudestaan.

Yleistä

Aloittelijoiden opettaminen tiloissamme on ehdottomasti kiellettyä. Kiipeilykeskus K2:ssa ohjaajina ja kouluttajina voivat toimia vain Kiipeilykeskus K2:n valtuuttamat ohjaajat. Jos haluat ystäviesi oppivan turvallisen kiipeilyn alkeet, ohjaa heidät alkeiskurssille.

Alle 14-vuotiaiden kiipeilijöiden tulee olla ohjatussa ryhmässä tai täysi-ikäisen valvojan vastuulla. 14-17-vuotiaiden kiipeilijöiden tulee varmistustestin suorittamisen lisäksi saada myös vanhempansa tai holhoojansa hyväksyntä itsenäiseen kiipeilyyn. Yli 14-vuotiaat voivat käyttää omatoimisesti vanhempansa luvalla itsevarmistavia Trublue-laitteita myös ilman varmistuskorttia.

Halliin tulevia lapsia varten on kuitenkin aina oltava vastuullinen valvoja, joka tiedottaa lapsia vaaroista sekä valvoo heitä. Yksi aikuinen voi tuoda maksimissaan 3 alaikäistä valvottavaa. Kiipeilykeskus K2 voi kieltää lasten tuomisen tiloihin, jos katsoo tämän aiheuttavan vaaratilanteita.

Henkilökunnalla on oikeus antaa varoitus vaarallista toimintaa harjoittavalle kiipeilijälle tai varmistajalle. Varoituksesta piittaamattomuus voi johtaa porttikieltoon.

Asiakkailla on OIKEUS JA VELVOLLISUUS puuttua selkeästi vaaralliseen toimintaan tai kutsua vaaratilanteissa Kiipeilykeskus K2:n henkilökunta paikalle.

Kaikki käytettävät kiipeilyvarusteet tulee olla UIAA: n hyväksymiä.

Kiipeily on sallittua vain kiipeilykengillä, ei lenkkareilla, sukilla tai avojaloin.

Valmiita yläköysiä ei saa irrottaa miltään reitiltä.

Kiipeilijöiden tulee olla tietoisia, että otteet voivat pyöriä tai pahimmassa tapauksessa murtua. Älä koskaan seiso suoraan kiipeilijän alla. Otteen ollessa löysällä tai murtunut, ilmoitathan asiasta henkilökunnalle. Otteita tai muita seinän rakenteita ei saa käsitellä.

Ilmoita aina henkilökunnalle mahdollisista sairauksista, jotka voivat vaikuttaa tajunnan tilaasi.

Päihtyneenä kiipeäminen tai varmistaminen ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

Henkilöstöllä on oikeus poistaa asiakas Kiipeilykeskuksen tiloista, jos asiakkaan käyttäytyminen sitä vaatii. Henkilökunta voi asettaa asiakkaita porttikieltoon tilanteen sitä vaatiessa.

Asiakkaita pyydetään selvittämään hätäuloskäyntien sijainti ja tutustumaan turvallisuusohjeisiin hätätilanteen varalta.

Varmistaminen

Varmistuslaitteena käytetään Atc:tä, Grigriä tai muuta varmistamiseen tarkoitettua välinettä.

Laskeutumiskahdeksikko ei ole varmistuslaite.

Grigrin:n käyttäjien tulee perehtyä laitteen käyttöohjeisiin erityisellä huolella ja ymmärtää laitteen toimintaperiaate.

Köyden tulee aina olla riittävän kireällä, jotta maahan putoamisen vaaraa ei synny.

Varmistaminen istualtaan tai maaten on kielletty.

Älä koskaan seiso suoraan kiipeilijän alla. Ylhäältä voi tippua esim. kiipeilyväline tai murtunut ote.

Niille, joilla on sairauksia, jotka vaikuttavat tajunnan tilaan tai koordinaatiokykyyn, suosittelemme varmistusvälineeksi puoliautomaattista, lukittuvaa laitetta.

Kiipeily

Kiipeiltäessä korkealla on aina käytettävä köyttä. Kiipeily ilman varmistusta (sooloilu) on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Älä irrota itseäsi köydestä missään vaiheessa kiivetessäsi.

Kiivetessä köysi tulee sitoa suoraan valjaisiin tupla-kahdeksikkosolmulla. Sulkurenkaan käyttö kiipeilijän kiinnityksessä on kielletty.

Liidatessa kaikki reitillä olevat jatkot (välivarmistukset) tulee käyttää ja kiinnittää köysi niihin järjestyksessä. Jos reitti ei ole suoraviivainen, on köysi kiinnitettävä mahdollisimman suoraan linjaan.

Liidaajan jättäessä oman köytensä yläköydeksi, on ylhäällä oltava vähintään kaksi itsenäistä kiinnityspistettä (esim. jatkot).

Poistettaessa omia jatkoja seinästä on ylhäällä oltava kaksi köyteen kiinnitettyä pistettä (jokaisessa linjassa on vähintään kaksi kiinteää jatkoa/sulkurengasta).

Tarkistakaa liidatessanne, että köysi on riittävän pitkä ja riittää myös kiipeilijän laskemiseen seinältä.

Kun kiipeät alaköydellä, käytä omaa köyttäsi. Valmiiden yläköysien käyttäminen liidaukseen on ehdottomasti kiellettyä.

Boulderointi

Boulderoimalla voi kiivetä jalat n. 2-3 metrin korkeudella. Varmista aina turvallinen putoaminen alla olevalle patjalle.

Älä käytä valjaita boulderoidessasi.

Boulderointitila ei ole lasten leikkipaikka. Huolehdithan nuorten kiipeilijöiden turvallisuudesta.

Bouldertilan seinien päälle kiipeäminen, eli toppaaminen, on kielletty.

VARO PUTOAVAA KIIPEILIJÄÄ.

Itsevarmistavat laitteet

Trublue-laitteita voi käyttää vanhempien luvalla omatoimisesti vain 14 vuotta täyttänyt. Kaikki alle 14-vuotiaat käyttävät laitteita joko vanhempien tai ohjaajan valvonnassa.

Laite kiinnitetään valjaiden varmistuslenkkiin siinä olevalla pikalukollisella sulkurenkaalla, jonka portin kiinnitys on aina tarkistettava ennen kiipeilyn aloittamista.

Älä koskaan seiso laitetta käyttävän kiipeilijän alapuolella.

Viihtyvyys

Irtomagnesiumin käyttö on kiellettyä. Syynä ovat terveyshaitat niin työntekijöillä kuin kiipeilijöillä. Käyttäessäsi nestemankkaa tai mankkapalloa ehkäiset magnesiumin leviämistä hengitysilmaan.

Paljain jaloin kulkeminen kiipeilyhallissa ja käytävillä on kiellettyä jalkasienen leviämisriskin takia.

Noudattakaa seinillä hyviä tapoja ja huomioikaa myös toiset.

Kaarinassa 16.2.2021.

Kiipeilykeskus K2 pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Päivitetyt käyttöehdot ovat saatavilla yrityksen verkkosivuilla.