Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kiipeilykeskus K2:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitäjät ja yhteystiedot

Kiipeilykeskus K2
Kairiskulmantie 12
20760 Piispanristi

info@kiipeily.com

Rekisterin vastuuhenkilö:

Lauri Falck
lauri@k2kiipeily.com
0407257050

1. Henkilötietojen käsittely

Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja jotka:

 • Olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esim. kun ostat palveluitamme tai rekisteröidyt palveluun tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja
 • Syntyvät palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun asioit verkkokaupassamme tai olet meihin yhteydessä muilla tavoin, kuten sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisessa mediassa
 • Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin.

 

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja – kiellot, joissain tapauksissa ikä ja asiointikieli.
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset.
 • Palvelumme käytössä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivujemme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuiltamme kerätyt tiedot.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain liiketoiminnan harjoittamisen, asiakassuhteen hoitamisen ja palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Asiakkaalta itseltään internetin kautta, kassoilla asioinnin yhteydessä, puhelimitse, asiakaskortin käytöllä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2.1. Palvelun tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme asiakkaalle palveluitamme sekä tuotteitamme. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely asiakkaan ja Kiipeilykeskus K2:n väliseen sopimukseen.

2.2. Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi, sekä markkinointitoimenpiteitä varten perustuen esimerkiksi palveluiden käyttöön ja/tai käyttäytymiseen verkkosivuillamme. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

2.3. Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

2.4. Markkinointi

Voimme olla asiakkaaseen yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme muita palveluita. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnissa.

3. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti

 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä/luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

4. Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme, jotta voimme kehittää verkkosivujamme. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, yleensä enintään 3 vuotta. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös tämän jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa henkilötietonsa, ja pyytää henkilötietojen tarkastamista, oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Asiakkaalla on lisäksi oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Asiakas voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin ja yhteydenottoihin 10 vuorokauden kuluessa.

7. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi, henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

8. Selosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta. Päivitetty viimeksi 18.2.2021.